در حال مشاهده | گذشته نمی‌گذرد…در جای خود می‌ایستد و می‌جنبد

گذشته نمی‌گذرد…در جای خود می‌ایستد و می‌جنبد

رودخانه‌ای بستر خود را واژگون می‌کند
آبِ آبشارها به بالا برمی‌گردد
مردم با برگشتن به عقب حرکت می‌کنند
ابرها بر خلاف جهت راه می‌روند
نظامیان در حالی که در خلاف جهت حرکت می‌کنند، رژه می‌روند
تیرها از گوشت خارج می‌شوند
تیرها به داخل اسلحه‌ها باز می‌گردند
افسران اسلحه‌های خود را غلاف می‌کنند
آب جاری به داخل لوله باز می‌گردد
شکنجه‌گران از حرکت باز می‌ایستند
شکنجه‌شده‌ها دهان می‌بندند
جلسات گردهمایی خالی می‌شوند
مفقودان پدیدار می‌شوند
مرده‌ها از قبرهای خود بیرون می‌آیند
هواپیماها واژگون پرواز می‌کنند
راکت‌ها به سمت هواپیماها بالا می‌روند
آلنده شلیک می‌کند
شعله‌ها خاموش می‌شوند
او کلاه خود را بر می‌دارد
مواندا از نو بنا می‌شود
آلنده تا منزل‌اش در خیابان توماس مور به عقب بر می‌گردد
زندانیان از زندان‌ها خارج می‌شوند
11 سپتامبر، نیروهای نظامی به قانون اساسی احترام می‌گذارند
نظامیان مجددن به خوابگاه‌های خود باز می‌گردند
مواندا دوباره متولد می‌شود
ویکتور خارا گیتار می‌نوازد
آواز سر می دهد
کارگران رژه می‌روند در حالی که این آواز را سر می‌دهند
” ما پیروز می شویم”
و این شعری‌ست که مستند سالوادور آلنده با آن تمام می‌شود

پ.ن:
به یاد سینما چهار

نگارش شده توسط گل‌ناز در 11 سپتامبر 2010